اجزای موتور DC

  • امتیاز:
  • 4.5
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 2
  • تعداد بازدید:
  • 178

1-Stator 2-Stator coil3-Commutator 4-Brushes 5- Axis of rotation 6-Rotor 7-Rotor coil

برچسب ها