قطعه ECU چیست؟

  • امتیاز:
  • 4.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 160

در خودرو های انژکتوری ، قطعه ای به نام ECU وجود دارد (Electronic Control – Engine Control Unit) قطعه ECU یک میکرو کامپیوتر کوچک است . این کامپیوتر نیز مانند دیگر کامپیوتر ها دارای cpu ، دو حافظه دائم و موقت و برنامه ریزی است. این قطعه در داخل اتاقک موتور ماشین قرار دارد و به عبارتی مغز یک خودروی انژکتوری محسوب می شود و می تواند اطلاعات را به صورت زنده و همزمان از سنسورهای مختلف از جمله : سنسورهای دور RPM ، سنسورفشارداخل مانيفولد يا MAP، سنسور دريچه گازياTPS ، سنسوردماي آب ياCTS ، سنسور دماي هوا ATS، سنسور اکسيژن يا لاندا، سنسور ضربه و ... دریافت کند و با تحلیل شرایط لحظه ای موتور ، پاسخگوی خروجی هایی مانند : انژکتورها، جرقه زنها، ... می باشد. سنسورها کیت های انژکتوری هستند که هرچه تعدادشان بیشتر باشد ، خودرو بهتر کار می کند. ECU تعیین کننده کیفیت موتور یک خودرو است.

برچسب ها