اتصال خط هوایی به زمینی

تعداد بازدید: 83

محل اتصال خط انتقال دو مداره هوایی به زمینی

برچسب ها