ضربان ساز یا پیس میکر ( pacemaker )

  • امتیاز:
  • 5.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 2
  • تعداد بازدید:
  • 1301

ضربان‌ساز یا پیس میکر ( pacemaker) در پزشکی به بخشی از قلب و یا در حالت مصنوعی دستگاهی که عمل ضربان‌سازی را تقلید می‌کند گفته می‌شود که ضربان ایجاد کرده و آهنگ آن‌را تنظیم می‌کند. سیستم هدایت الکتریکی قلب قلب انسان به طور میانگین نزدیک به صدهزار بار در روز می‌تپد. معمولاً سلولهای تحریک کننده الکتریکی قلب در بافتهای گرهی آن تجمع یافته‌اند. در برخی بیماران قلبی مانند مبتلایان به کندی ضربان قلب شدید (برادیکاردی)، نامنظمی ضربان قلب و بلوک قلبی گاه از ضربان ساز یا پیس میکر مصنوعی (artificial pacemaker) استفاده می‌کنیم. این ضربان ساز می‌تواند موقتاً خارجی باشد ولی معمولاً با عمل جراحی در داخل بافت قلب کاشته می‌شود. در تصویر زیر بدنه پیس میکر ۴ سانتیمتر و الکترودها بین ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر طول دارند را مشاهده می کنید

امروزه بسیاری از پیس میکرها را می‌توان بدون بیهوشی عمومی و فقط با بی‌حسی موضعی و برشی در سمت چپ سینه جایگذاری کرد.