نحوه جابجایی توربین بخار نیروگاه اتمی

تعداد بازدید: 66

در فیلم زیر نحوه جابجایی توربین بخار نیروگاه اتمی در یکی از ایالات آمریکا را مشاهده کنید.

برچسب ها