پست 400 کیلوولت GIS

  • امتیاز:
  • 4.5
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 2
  • تعداد بازدید:
  • 921

پست GIS فشار قوی 400 کیلوولت با عایق گازی SF6