پست 400 کیلوولت GIS

تعداد بازدید: 95

پست GIS فشار قوی 400 کیلوولت با عایق گازی SF6

برچسب ها