لحیم کاری به کمک نمک!

تنها با نمک ببینید که چگونه لحیم کاری راحت تر انجام می شود!

تولیدی و بازرگانی برنا نیرو کاران

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir