نحوه محاسبه کلید اصلی در تابلو برق

تعیین ضریب همزمانی Demand Factor) DF)

شاید به این نتیجه رسیده باشید که تعیین ضریب همزمانی، کاری مشکل و حتی در برخی موارد، غیر ممکن خواهد بود، زیرا در این موارد ترتیب راه اندازی ماشین آلات بطور مشخص، تعریف ثابتی ندارد، یعنی مشخص نیست که کدام موتورها، همزمان شروع به کار می کنند، ولی در عین حال، امکان راه اندازی همزمان چند موتور توسط اپراتورها وجود دارد. بنابراین، تعیین ضریب همزمانی معمولا بصورت تقریبی و تجربی انجام میشود.

۱- اگر رنج کلید اصلی را بالا در نظر بگیریم، حفاظت مدار به خطر می افتد و گذشته از آن، با بالا رفتن جریان کلید، هزینه ی بسیار زیادی صرف تهیه کلید، شینه و ارتباطات آن خواهد شد.

۲- اگر رنج کلید تابلو برق اصلی را پایین در نظر بگیریم، احتمال قطع شدن و تریپ دادن زود هنگام کلید در شرایط مختلف وجود دارد.

✳️ تعیین ضریب همزمانی بصورت عمومی

🛒نوع مصرف

مسکونی : ۰٫۲۵ تا ۰٫۵

عمومی : ۰٫۷۰ تا ۰٫۸۵

روشنایی و معابر جاده ای : ۱

تجاری: ۰٫۵ تا ۰٫۶۵

صنعتی : ۰٫۹ تا ۱

✳️ محاسبه کلید اصلی

۱- مجموع توان، یا مجموع بارهای مصرفی (P)

۲-تعیین ضریب همزمانی با استفاده از نکات بیان شده. (DF)

۳- محاسبه جریان نامی کل بار (در صورت وجود بارهای تک فاز، باید جریان آن ها روی سه فاز تقسیم شود).

۴- تعیین نوع کلید:

کلید اصلی باید از نوع کندکار تاخیری باشد تا در صورت اتصالی روی یکی از خط های خروجی، کلید اصلی قطع نشود. مناسب ترین وسیله برای حفاظت جریان کل تابلو، کلید های کمپکت اتوماتیک (MCCB)، کلید های هوایی (ACB) و کلید فیوزهای قابل قطع زیر بار می باشند.

۵- اعمال ضریب ۱/۷ برای کلید های کند کار

It = ∑I. DF . 1.7

مجموع جریان کل بارهای مصرفی، DF ضریب همزمانی، It جریان کلید اصلی

مثال اول :فرض کنید ۳ موتور ۱۵کیلو وات با جریان ۳۰ آمپر داریم میخواهید رنج کلید اصلی آن را در تابلو محاسبه کنیم :

مجموع جریان کل بار: 30A + 30A + 30A = 90A

ضریب همزمانی را ۰/۸۵ در نظر می گیریم. It = 90 *(0.85)* 1.7 → It=130A

با توجه به استاندارد، رنج کلید اصلی MCCB-160A قابل تنظیم است که روی ۱۳۰A تنظیم می شود.

مثال دوم : تجهیزات مورد مصرف در یک کارخانه به شرح زیر می باشند. رنج کلید اصلی را محاسبه نمایید.

۲ دستگاه پرس

 60A-380VAC-PF=0.65

۱ دستگاه برش : 45A-380VAC-PF=0.82

۲ دستگاه کمپرسور هوا : 80A-380VAC-PF=0.76

اداری:

کولر برای سیستم سرمایش : 10A-220VAC-PF=0.8

یخچال : 8A-220VAC

انتخاب کلید اصلی به مصرف کننده های پیش بینی نشده و نیز طرح و توسعه، توجه شود و در صورت امکان، حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد رنج نامی کلید را بیشتر در نظر بگیرید، ولی توجه داشته باشید که کلید قابل تنظیم باشد تا بتوان طبق مصرف مورد نیاز، آن تنظیم کرد. به خصوص فیدرهایی که قبل از آنها، ترانس 

نصب شده است.

جواب:

۱- ابتدا مجموع بارهای مصرفی

I= 60 + 60 + 40 + 80 + 80 + 10 + 8 = 338A ∑

بارهای پیش بینی نشده (۲۰%):

آمپر ۴۰۵ = ۳۳۸ + (%۲۰)

تعیین ضریب همزمانی DF : 0.9 در نظر گرفته شده است.

It= ∑I * DF * 1.7 → It = 405 * 0.9 

* 1.7 → It= 619A

بنابراین، رنج کلیه اصلی، برابر با ۶۳۰A خواهد بود.

نحوه محاسبه کلید اصلی در تابلو برق
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
۰۲۱-۵۳۸۱۵
[email protected]