قسمت های مختلف تیر برق

  • امتیاز:
  • 4.8
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 32
  • تعداد بازدید:
  • 2920

تیر های برق ، ستون هایی بتونی، چوبی یا كامپوزيتی می باشند که برای نگهداری خطوط انتقال هوایی، سیم های برق ، تلفن و تجهیزات مرتبط مانند ترانسفورماتورها و چراغ های خیابانی به کار برده می شود. قسمت های مختلف یک تیر توزیع برق در شکل های زیر نشان داده شده است.

این قسمت ها شامل موارد زیر می باشد: - مقره - كراس آرم - ترانسفورماتور - سیم مهار - سیم های اولیه - سیم های ثانویه - کات اوت - پایه تيرها - جامپر سیم و ...