نویز فلیکر ( Flicker noise )

  • امتیاز:
  • 4.8
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 8
  • تعداد بازدید:
  • 692

نویز فلیکر ( Flicker noise ) یا چشمک زدن نور پدیده‌ای است که به سوسو زدن نور لامپ اطلاق می‌شود و باعث می‌شود فرد زیر نور لامپ احساس نارضایتی کند. طبق استاندارد IEEE-100 1997 فليکر ولتاژ، زمانی مشاهده می شود، که تغيير فرکانس در رنج چند هرتز باشد از آنجائيکه فليکر لامپ بسيار به نوسان ولتاژ منبع بستگی دارد، معمولا به نوسان ولتاژ، فليکر ولتاژ گفته می شود. تغيير ناگهانی در ولتاژ منبع به دليل به کارگيری بارهای بزرگ در سيستم قدرت يا به وسيله عملکرد تجهيزاتی با بارگذاری زياد و لحظه ای بوده و به عنوان عامل ایجاد‌کننده فلیکر ولتاژ شناخته می‌شود. مشخصه فليکر به دو دسته فليکر دوره ای و فليکر غيردوره ای تقسيم می شود.

سوئیچ کردن بارهای مختلف می‌تواند باعث به وجود آمدن پدیده فوق شود، زیرا عموماً‌ جریان هجومی در راه‌ اندازی (سوئیچ کردن) از جریان حالت دائمی بیشتر است. راه‌اندازی موتورها یکی از منابع معمول و اصلی ایجاد فلیکر در شبکه‌ها است. این دسته‌بندی کلی از موتورها شامل انواع فنها، پمپها، کمپرسورها، دستگاههای تهویه مطبوع، یخچال‌‌ها، آسانسورها و غیره است. همچنین بارهایی که به صورت متناوب کار می‌کنند مانند دستگاههای جوش قوسی یا نقطه‌ای، کوره‌های قوسی یا القایی باعث تغییرات ناگهانی در ولتاژ تغذیه شده و در نتیجه باعث ایجاد فلیکر می‌شوند. از منابع دیگر ایجاد کننده فلیکر می‌توان به سوئیچ کردن خازنهای تصحیح ضریب قدرت در شبکه اشاره کرد.

مشاهده فلیکر برای هر شخصی متفاوت است و دلیل آن تفاوت در دستگاه عصبی افراد است و اینکه امکان دارد فردی متوجه وجود نوسانات لامپ بشود یا نشود. فرکانس فلیکرهایی که رخ می‌دهد در حد چند دهم فرکانس تولیدی و معمولاً بین ۸ تا ۱۰ هرتز متغیر است. به منظور به حداقل رساندن این اثرات لازم است که تغییرات ولتاژ را در سطح کمتر از مقدار مورد توافق (آستانه آزار) نگاه داشت. اصطلاح چشمک زدن ولتاژ (فلیکر ولتاژ) اغلب برای بیان کلیه اثرات نامطلوب تغییرات سریع ولتاژ به کاربرده می‌شود.