فیلتر اکتیو چیست

  • امتیاز:
  • 4.5
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 10
  • تعداد بازدید:
  • 3466

یک فیلتر شبکه ای دو پورتی می باشد که در یک با ند فرکانسی خاص سیگنال را عبور داده و در فرکانس های دیگر سیگنال را به شدت تضعیف خواهد کرد. در طراحی فیلتر اکتیو از کامپوننت های فعال مثل تقویت کننده ها استفاده می شود. دراین نوع فیلترها سیگنال ورودی تقویت شده و دامنه سیگنال خروجی از سیگنال ورودی بزرگتر می شود. بزرگترین تفاوت فیلترهای اکتیو با پسیو در تقویت سیگنال می باشد. یکی از معایب فیلترهای پسیو آن است که دامنه سیگنال خروجی از ورودی کمتر بوده و در مدار تضعیف وجود دارد و گین مدار هیچ گاه از مقدار یک بزرگتر نمی شود. یکی از راه های غلبه بر این مشکلات تقویت سیگنال با استفاده از فیلترهای اکتیو است. فیلترهای اکتیو هم چنین می توانند پاسخ فرکانسی را تغییر دهند و پهنای باند را باریکتر و یا پهن تر کنند.

فیلترهای قدرت اکتیو: فیلترهای قدرت اکتیو در سیستم های قدرت کار حذف هامونیک را انجام می دهند. لازم به ذکر است که این نوع فیلترها می توانند هارمونیک های بالا و پایین را در سیستم های قدرت حذف کنند. فیلترهای قدرت پسیو ترکیبی از خازن ، سلف و مقاومت هستند و به منبع توان خارجی و یا المان فعال مثل ترانزیستور نیاز ندارند. این اختلاف باعث می شود که فیلترهای فعال بتوانند هارمونیک ها را خنثی سازند و بتوانند با اعمال توان با فاز معکوس در فرکانس مشابه هارمونیک ها را حذف کنند.

متداول ترین نوع فیلتر اکتیو، فیلتر پایین گذر اکتیو است. ساده ترین فرم آن از اتصال یک فیلتر پایین گذر RC به یک تقویت کننده اپ امپ به صورت نشان داده شده در شکل زیر به دست می آید.