مدار کنترل موتور

تعداد بازدید: 158

کنترل کننده دور و گشتاور موتورالکتریکی برای انتقال انرژی از منبع آن به فرآیند تحت کنترل است .

برچسب ها