نحوه عملکرد رله الکترومغناطیسی

تعداد بازدید: 106

رله مغناطيسي براي کنترل جريان به کار مي رود، اصول کار اين رله بر اساس پديده مغناطيس پايه گذاري شده است

اين رله از يک هسته مغناطيسي تشکيل شده که اطراف آن چند دور سيم پيچيده شده است عبور جريان اتصال کوتاه باعث مغناطيس شدن و جذب اهرم قطع مي شود اين رله را به طور مجزا به ندرت مورد استفاده قرار مي دهند و در کليدهاي اتوماتيک از آنها بهمراه رله هاي حرارتي بهره مي گيرند.

برچسب ها