پریزها در کانادا

تعداد بازدید: 67

بالاترین سطح حفاظت پریزها در کانادا برای هر پریز محیط نمناک و مرطوب به صورت جداگانه کلید جریان نشتی(معروف به محافظ جان) نصب شدهپریز محیط هایی مثل حمام، بام، محوطه های بدون سقف

برچسب ها