سرج یا موج گذرا

  • امتیاز:
  • 4.8
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 24
  • تعداد بازدید:
  • 528

به طور کلی سرج، یک موج گذرای جریان ، ولتاژ یا توان در مدارهای الکتریکی می باشد. در سیستم های قدرت یک سرج یا موج گذرا ، چند سیکل از اضافه ولتاژ بوده که طول آن از نیم سیکل شکل موج ولتاژ طبیعی ،کمترمی باشد. یک سرج می تواند دارای پلاریته مثبت یا منفی باشد ، این سرج بر شکل موج ولتاژ طبیعی سوار می شود و اغلب به صورت نوسانی بعد از چند سیکل میرا می شود.

سرج یا موج گذرا ، یک اضافه ولتاژ کوتاه مدت به شکل نوک تیز، یا یک پارازیت بر روی شکل موج قدرت می باشد که می تواند به تجهیزات الکترونیکی خانه ها، ساختمان های تجاری و صنعتی یا تاسیسات کارخانه ها آسیب رسانده و باعث خرابی آنها شود.دامنه موج های گذرا می توانند تا ده ها هزار ولت در چند میکرو ثانیه برسند.