شستشوی مقره

  • امتیاز:
  • 4.2
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 6
  • تعداد بازدید:
  • 1975

بسیاری از خطوط برق در مناطق آلوده واقع شده اند. نمک، گردوغبار شن، ماسه .موادشیمیایی و..... ودیگر آلاینده ها می توانند بر روی عایق ها (مقره ها) جمع شوند این آلاینده ها هنگامی که با رطوبت ترکیب می شوند می توانند اثر قابل توجهی روی حالت عایقی خطوط بگذارند و باعث می شود خاصیت عایقی خطوط انتقال کاهش یابد. اگر این آلاینده ها را از روی عایق ها (مقره ها) تمیز نکنیم مقره ها رسانا خواهند شد. در نهایت شروع به گرفتن جریان نشتی در روی مقره می کنند و اگر هم به اندازه کافی باعث عبور جریان نشتی شوند باعث ایجاد تلفات ودر نهایت باعث ایجاد یک اتصال کوتاه به زمین یا قسمت های بدون برق می شوند. این اتصال کوتاه می تواند به تجهیزات سیستم انتقال آسیب های جبران ناپذیری را وارد کند که خود باعث قطع جریان برق به طور موقت وگذرا می شود واین اتصال کوتاه ها وقتی به صورت متناوب انجام می شوند باعث ایجاد الگوی نامناسبی برای خطوط انتقال وهمچنین نارضایتی مصرف کننده ها شود.روشهای رایج برای مقابله با آلودگی در کشور در کشور چین عبارتند از تمیز کردن بوسیله دست، پوشش دادن سطح مقره ها با گریس یا روغن سیلیکون و یا شستشوی مقره ها به روش خط گرم است.

عملکردتقریبی پوشش روغن سیلیکون فقط حدود ۲ تا ۳ ماه است و عمر گریس نیز چیزی در حدود ۶ ماه است که هر دوی آنها در پایان عمرمفیدشان از سطح مقره برداشته شوند که مراحل مختلف آن با دشواری و صرف وقت زیاد انجام می گیرد. به نظر می رسد تنها راه حل موثر برای بهره برداران به منظور مقابله با آلودگی ها و جلو گیری از بروز جرقه در سطح آنها استفاده از پوشش (RTV) برای مقره های پست های برق باشد.