اسپیسر دمپر ( Spacer Damper )

  • امتیاز:
  • 4.7
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 3
  • تعداد بازدید:
  • 1016

اسپیسر دمپر ( Spacer Damper )، تجهیزاتی هستند که به منظور فاصله گذاری بین خطوط مورد استفاده قرار گرفته و روی باندل ها برای حفظ فاصله بین هادی ها نصب می شوند. در خطوط انتقال برق فشار قوی، مطابق با الزامات الکتریکی برای هر فاز، هادی های باندل استفاده می شوند. دستگاه های فاصله گذار روی باندل ها برای حفظ فاصله بین هادی ها نصب می شوند.عناصر کشسان (فنری) و میراکننده در دستگاه های فاصله گذاری برای توزیع اثر میرایی در امتداد اسپن ها به کار گرفته شده اند که مانع توقف لرزش در میان اسپیسر دمپرها شده و از خم شدن کلمپ در اثر فشار جلوگیری می کند. اسپیسر دمپرهای مدرن دارای مشخصاتی برای هماهنگی دقیق بین خصوصیات میراکننده کشسانی (الاستیک) و اینرسی هستند. این خصوصیات بیشترین تاثیر در کنترل سطوح حرکت های هادی را فراهم می کند.

امکانات اسپیسر دمپرها: • برای حفظ فاصله بین هادی های فرعی تحت شرایط عادی. • کنترل سطوح ارتعاش آئولین و نوسانات سوئیچینگ در محدوده های ایمنی مورد قبول بین المللی. • حفظ خاصیت های مکانیکی الاستیک و میرایی در دمای مورد استفاده و در طول عمر خط. • بدون نیاز به تعمیر و نگهداری خط در طول عمر آن. • اجازه حرکت در هر جهت به زیرهادی ها بدون ایجاد خسارت بر روی اجزای اسپیسر و رشته های هادی های فرعی. • گیره کلمپ مناسب، استفاده از یک صفحه ایمن و واشر مخروطی برای جلوگیری از شل شدن کلمپ. • تضمین از بین بردن کرونای ولتاژ بالا با توجه به طراحی و ساخت مناسب کلمپ. • مقاومت در برابر حداقل جریان اتصال کوتاه 63 کیلو آمپر به مدت یک ثانیه. • اثرگذاری و عملکرد خوب اسپیسر دمپرها باید به وسیله ی آزمون های مربوط به خستگی و کارکرد مطابق استاندارد IEC 61854 انجام گیرد. در شکل زیر اجزای مختلف اسپیسر نیز نمایش داده شده است.

این تجهیز در خطوط انتقال به شکل زیر قرار می گیرد.