مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی و تخصصی

زبان های خارجی

سوابق کاری

آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارها
نتیجه عبارت بالا را در کادر زیر وارد کنید.

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir