کاتالوگ های جامع

کد شماره عنوان حجم فایل نوع فایل دانلود
F01 2012-OBO-GCA کاتالوگ محصولات OBO BETTERMANN ســال 2012 107.1 MB کاتالوگ محصولات OBO BETTERMANN ســال 2012
2 2014-OBO - EN کاتالوگ محصولات OBO BETTERMANN ســال 2014 30931 KB کاتالوگ محصولات OBO BETTERMANN ســال 2014
01669 en- 26/03/2014 معرفی محصولات 11131 KB معرفی محصولات

کاتالوگ های مجزا

کد شماره عنوان حجم فایل نوع فایل دانلود
04376 en - 21/07/2016 سیسـتم هـای اتصــال و بسـت کابل (VBS) 26126 KB سیسـتم هـای اتصــال و بسـت کابل (VBS)
04408 EN - 02/08/2016 سیسـتم هـای حفـاظـت در برابر صــاعقـه (TBS) 34173 KB سیسـتم هـای حفـاظـت در برابر صــاعقـه (TBS)
04366 en-25/01/2016 سینی کابل، نردبان کابل و مش کابل(KTS) 23959 KB سینی کابل، نردبان کابل و مش کابل(KTS)
9134790 EN- 07/2016 سیسـتم هـای حفـاظـت در بـرابـر حریق (BSS) 30912 KB سیسـتم هـای حفـاظـت در بـرابـر حریق (BSS)
04353 en- 15/06/2016 انواع ترانکینگ و داکت کابل (LFS) 22924 KB انواع ترانکینگ و داکت کابل (LFS)
01417 en- 06/03/2012 تجهیزات قابل نصب بر روی ترانکینگ(EGS) 10905 KB تجهیزات قابل نصب بر روی ترانکینگ(EGS)
04363 en- 05/07/2016 جعبه تقسیم و پریزهای کف خواب(UFS) 35486 KB جعبه تقسیم و پریزهای کف خواب(UFS)
01433 en- 29/05/2012 اطــلاعــات کاربــردی 940 KB اطــلاعــات کاربــردی
210 2015 سرج ارسترهای جدید V20/V50 شرکت OBO 1655 KB سرج ارسترهای جدید V20/V50 شرکت OBO
9196491 EN 2012/06 راه کارهای OBO برای گیاهان بیوگاز 586 KB راه کارهای OBO برای گیاهان بیوگاز
9196431 EN 2012/03 راه کارهای OBO برای ادارات و ساختمان های دولتی 2631 KB راه کارهای OBO برای ادارات و ساختمان های دولتی
04228 EN 2015/03 راه کارهای OBO برای سیستم های فوتوولتائیک 10594 KB راه کارهای OBO برای سیستم های فوتوولتائیک
9196421 EN 2010/03 راه کارهای OBO برای نیروگاه برق 4029 KB راه کارهای OBO برای نیروگاه برق
9196471 EN 2012/04 راه کارهای OBO برای تولید و صنعت 2084 KB راه کارهای OBO برای تولید و صنعت
01983 EN 2016/09 راه کارهای OBO برای صنایع کشتی سازی و فراساحلی 2172 KB راه کارهای OBO برای صنایع کشتی سازی و فراساحلی
01699 EN 2014/03 راه کارهای OBO برای تابلو سازی 5945 KB راه کارهای OBO برای تابلو سازی
04222 EN 2015/03 راه کارهای OBO برای صنعت غذایی 7153 KB راه کارهای OBO برای صنعت غذایی
04345 EN 2016/02 راه کارهای OBO برای بهداشت و درمان 5712 KB راه کارهای OBO برای بهداشت و درمان
45652 EN 2013 راه کارهای OBO برای صنایع نفت و گاز 5803 KB راه کارهای OBO برای صنایع نفت و گاز
01449 EN 2012/07 راه کارهای OBO برای تونل سازی 8180 KB راه کارهای OBO برای تونل سازی
01533 EN 2012/01 راه کارهای OBO برای توربین بادی 7171 KB راه کارهای OBO برای توربین بادی
01 EN 2015/03 60 سال تجربه OBO در سیستم های کف خواب1 7790 KB 60 سال تجربه OBO در سیستم های کف خواب1
01 EN 2016 اتصالات ساختمانی 8481 KB اتصالات ساختمانی
02 EN 2015 60 سال تجربه OBO در سیستم های کف خواب 2 5133 KB 60 سال تجربه OBO در سیستم های کف خواب 2
01 EN 2015 شبکه جهانی OBO 6829 KB شبکه جهانی OBO
9140421 EN 2012/04 توسعه پایدار در OBO 3903 KB توسعه پایدار در OBO
9196481 EN 2012/03 راه کارهای OBO برای فرودگاه ها و ایستگاه های قطار 1810 KB راه کارهای OBO برای فرودگاه ها و ایستگاه های قطار
01490 EN 2012/06 راه کارهای OBO برای ساختمان های مسکونی 1023 KB راه کارهای OBO برای ساختمان های مسکونی
01505 EN 2012/07 راه کارهای OBO برای رویدادها و ورزشگاه ها 1137 KB راه کارهای OBO برای رویدادها و ورزشگاه ها

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir