ترانسدیوسر

لیست مقالات

ترانسدیوسر چیست

در دستگاه های دیجیتال اللخصوص دستگاه های اندازه گیری دیجیتال یکی از مهم ترین دغدغه ها این است که چگونه باید با یک کمیت آنالوگ در مقابل یک دستگاه دیجیتال رفتار کرد.

مشاهده جزئیات

انواع ترانسدیوسر

ترانسدیوسر ولتاژ ، ترانسدیوسر جریان ، ترانسدیوسر فرکانس ، ترانسدیوسر توان اکتیو و راکتیو ، ترانسدیوسر ضریب توان ( کسینوس فی ) ، ترانسدیوسر قابل برنامه ریزی ، ترانسدیوسر مقاومت ، ترانسدیوسر دما ، ترانسدیوسر ایزوله ، ترانسدیوسر فشار ، ترانسدیوسرخازنی و . . .

مشاهده جزئیات

برچسب ها