طریقه تست عایقی تابلوهای فشارضعیف

  • امتیاز:
  • 4.7
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 3
  • تعداد بازدید:
  • 3134

تست عایقی تابلو

در تابلو های فشار ضعیف با اعمال ولتاژ 1 کیلوولت DC به مدار اصلی توسط دستگاه میگر در مدت زمان 1 دقیقه که البته با استفاده از دستگاههای با تکنولوژی جدید اپراتور زمان را ثبت نمی کند این خود دستگاه است که بصورت هوشمند زمان مناسب را برای محاسبه مقاومت بصورت اتوماتیک محاسبه و نشان می دهد بر اساس استاندارد جدید IEC 61439 مقدار مقاومت عایقی برای هر مدار می بایست حداقل V/Ω1000 و بصورت تجربی باید بیشتر از 5 Mohme باشد

نحوه تست تابلو

این تست می بایست بین خطوط فاز، نول و ارت در 5 حالت اتصال به شکل زیر انجام شود. 1) L1 with L2, L3, N, PE 2) L2 with L1, L3, N, PE 3) L3 with L1, L2, N, PE 4) N with L1, L2, L3, PE 5) PE with L1, L2,L3, N

جدول تست عایقی

مقادیر مجاز مقاومت عایقی دستگاه ها و سیستم های الکتریکی