چکیده

با توجه به بیشتر تعاریف، یک برقگیر دستگاهی است که در سیستم های برق بالای 1000 ولت برای حفاظت از سایر تجهیزات در برابر صاعقه و سوئیچینگ استفاده می شود

کلمات کلیدی

مقدمه

متن مقالهمنابع

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir