چکیده

گاها به منظور رعایت زیبایی معماری، غالیا امکان ایجاد فاصله ی جداسازی مورد نیاز در ساختمان های امروزی وجود ندارد. در این موارد، و در کارخانجات صنعتی، با استفاده از کابل عایق isCon که قابلیت تحمل ولتاژ بالایی را دارد، می توان سازگار با استاندارد IEC62305 ( VDE0185-305 )، فاصله ی جداسازی معادل ۰.۷۵ متر در هوا و ۱.۵ متر در مواد جامد را حاصل کرد.

کلمات کلیدی

هادی نزولی، عایق مقاوم، ولتاژ زیاد، کابل isCon، فاصله ی جداسازی

مقدمه

متن مقاله


شکل 2.55: اجزای سیستم isCon®
شکل 2.55: اجزای سیستم isCon®

2.2.1.3 هادی نزولی عایق مقاوم در برابر ولتاژ زیاد

 گاها به منظور رعایت زیبایی معماری، غالیا امکان ایجاد فاصله ی جداسازی مورد نیاز در ساختمان های امروزی وجود ندارد. در این موارد، و در کارخانجات صنعتی، با استفاده از کابل عایق isCon که قابلیت تحمل ولتاژ بالایی را دارد، می توان سازگار با استاندارد IEC62305 ( VDE0185-305 )، فاصله ی جداسازی معادل ۰.۷۵ متر در هوا و ۱.۵ متر در مواد جامد را حاصل کرد.
مروری بر مزایای این محصول

 • جایگزین فاصله ی جداسازی ۰.۷۵ متری در هوا است

 • کاربرد یونیورسال: قابل نصب در تمام سایت های ساخت و ساز

• مطابق با استاندارد است: سطح مقطع کابل ۳۶ میلی متر مربع است

• تست شده: توسط موسسات تست مستقل

• مقاوم در برابر حریق

• ضد آب

• قابلیت انتقال ۱۵۰ کیلو آمپر جریان صاعقه به ازای هر هادی

• دوستدار محیط زیست: عاری از هالوژن

• تست شده و می توان آن را در مناطق مستعد انفجار به کاربردهادی های نزولی عایق، بهترین راه حل در شرایطی هستند که به منظور حفظ پارامترهای طراحی و معماری، نمی توان فاصله ی جداسازی را به صورت عادی ایجاد کرد.


شکل 2.56: مثال: حفاظت از نقطه ی توزیع بنزین با کابل isCon®
شکل 2.56: مثال: حفاظت از نقطه ی توزیع بنزین با کابل isCon®

انعطاف پذیری کامل در طراحی سیستم حفاظت در برابر صاعقه

 کابل isCon یک هادی نزولی مقاوم در برابر ولتاژ زیاد است و تخلیه ی خزشی در آن رخ نمی دهد. با این کابل می توان سازگار با استاندارد VDE0185-305-3) IEC62305-3) بود و جایگزین فاصله ی جداسازی ۰.۷۵ متر در هوا و ۱.۵ متر در مواد جامد است. این مشخصات و ویژگی ها توسط موسسات تست مستقل (غیر وابسته به شرکت OBO) تایید شده اند.ساختار کابل isCon

کابل OBO isCon شامل پنج بخش است. هسته ی مسی آن سطح مقطعی برابر با ۳۵ میلی متر مربع دارد (حداقل مقدار مورد نیاز توسطIEC62305 25 میلی متر مربع است. این هسته توسط یک لایه ی هادی داخلی و عایق PEX با قابلیت تحمل ولتاژ زیاد احاطه شده است. سپس یک لایه ی هادی خارجی و یک لایه ی اضافی دیگر که هدایت ضعیفی دارد، دور آن اجرا شده است. جریان صاعقه از هسته ی مسی عبور می کند. برای عملکرد درست، هسته ی مسی باید به پوششی که دارای هدایت ضعیف است، وصل شود. فقط می توان از المان تست شده برای اتصال به واحد جذب یا هادی نزولی که جریان صاعقه را عبور می دهد استفاده کرد. این کابل باید تحت پوشش سیستم جذب قرار بگیرد و با استفاده از المان اتصال که به آن اشاره شد، در فاصله حداکثر یک متری به واحد جذب وصل شود. اگر این کابل ها از داخل ساختمان عبور می کنند، باید اقدامات حفاظتی مربوطه، نظير عایق حریق نیز مد نظر قرار داده شود.


منابع

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir