چکیده

وقتی صحبتی از الزامات قانونی و بیمه ی مربوط به ایمنی افراد نیست، هزینه های تلفات را می توان فقط در خرابی ایزولاسیون در نظر گرفت (شکل 1.19).

کلمات کلیدی

هزینه، خسارت ،ولتاژ سرج،ولتاژ صاعقه،تلفات مالی

مقدمه

متن مقاله


1.19: خسارت به ساختمان ناشی از برخورد مستقیم صاعقه
1.19: خسارت به ساختمان ناشی از برخورد مستقیم صاعقه

خرابی های قابل توجه، در اثر خرابی دستگاه های الکتریکی، به ویژه موارد زیر ایجاد می شوند:

• کامپیوترها و سرورها

• سیستم های تلفن

• سیستم های هشدار حریق

• سیستم های نظارتی

• درایوهای بالابر، درب پارکینگ و کرکره برقی

• دستگاه های الکترونیکی مصرف کننده

• لوازم آشپزخانه

همچنین ممکن است هزینه های بیشتری که ناشی از قطع شدن برق و خسارت های بعدی هستند در ارتباط با موارد زیر تحمیل شوند:

• از دست رفتن داده

• قطع تولید

• قطع دسترسی (اینترنت، تلفن، فکس)

• خرابی سیستم های گرمایش

• هزینه های ناشی از خطا و آلارم های اشتباه در سیستم های آلارم آتش نشانی و دزدگیرتلفات مالی همچنان در حال افزایش هستند. آمار و تخمین های فعلی که از شرکت های بیمه به دست آمده است نشان می دهند که: سطح خسارت ایجاد شده توسط سرج ها - به جز هزینه های متعاقب و قطع برق - از مدت ها قبل به میزان بسیار زیادی رسیده است و این به علت وابستگی روزافزون به دستگاه های الکترونیکی است. لذا، جای تعجب نیست که شرکت های بیمه روز به روز بیشتر دعاوی را بررسی کرده و استفاده از تجهیزات حفاظت در برابر سرج را اجباری کرده اند. اطلاعات مربوطه در مورد معیارهای حفاظت را می توان در VDS2010 یافت.


جدول 1.3: تعداد دفعات خسارت ناشی از ولتاژهای صاعقه و سرج و مقادیر پرداخت شده توسط شرکت های بیمه ی منازل و لوازم؛ منبع: GDV. برون یابی بر اساس آمار صنعت و ریسک انجام شده است؛ اعداد به نزدیک ترین مقدار 10,000 یورو یا 10 میلیون یورو گرد شده اند.
جدول 1.3: تعداد دفعات خسارت ناشی از ولتاژهای صاعقه و سرج و مقادیر پرداخت شده توسط شرکت های بیمه ی منازل و لوازم؛ منبع: GDV. برون یابی بر اساس آمار صنعت و ریسک انجام شده است؛ اعداد به نزدیک ترین مقدار 10,000 یورو یا 10 میلیون یورو گرد شده اند.

منابع

  • راهنمای حفاظت در برابر صاعقه - OBO نویسنده : Andreas Bettermann
محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir