مقایسه بین الکترود زمین صفحه و الکترود زمین مشبک به عنوان پایانه زمین

  • امتیاز:
  • 4.8
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 15
  • تعداد بازدید:
  • 696

در این مقاله مقایسه ای از لحاظ فنی و اقتصادی بین الکترود زمین صفحه ای و الکترود زمین مشبک صورت گرفته است. مقایسه فنی شامل بررسی مقاومت هر یک از این نوع الکترودها و نحوه توزیع پتانسیل بر روی سطح زمین بوده و در انجام شبیه سازی عمق دفن هر این دو نوع الکترود و با ابعاد آن ها یکسان در نظر گرفته می شود. همچنین به منظور بررسی دقیقتر موضوع، این امر در هر دو حالت نصب الکترود به صورت افقی و عمودی مورد بررسی قرار گرفته است.

برای دانلود این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.مقایسه بین الکترود زمین صفحه و الکترود زمین مشبک به عنوان پایانه زمین