مفهوم ناحیه حفاظتی صاعقه ( LPZ )

  • امتیاز:
  • 4.8
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 14
  • تعداد بازدید:
  • 997

ناحیه های حفاظتی صاعقه در ساختمان های مجهز به سیستم های ایمنی

سیستم های مدیریت ساختمان، مخابراتی، کنترلی و ایمنی به طور فزاینده ای در تمامی بخش های ساختمان های مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم های ارتباطی، ساختمان ها را هوشمند ساخته و استفاده بهینه از آنها را فراهم می کند. صاحبان ساختمان و اپراتور تقاضای زیادی در مورد قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان این سیستم را دارند. یک سیستم خارجی حفاظت ازصاعقه در یک ساختمان، از افراد و اموال دربرابر حریق محافظت می کند، با این وجود، سیستم های الکتریکی و الکترونیکی فاقد حفاظت، در معرض صدمات ناشی از سرج های تخلیه صاعقه می باشند. مفهوم ناحیه حفاظتی صاعقه ، مطابق با استاندارد IEC 62305-4 می باشد و حفاظتی مؤثر را در برابرسرج های ناشی از موج الکترومغناطیسی صاعقه (LEMP) فراهم می کند. با توجه به این اصل، ساختار تحت حفاظت باید به نواحی حفاظتی داخلی با مقادیر مختلف LEMP تقسیم شود.

به طور مثال شکل بالا نواحی حفاظتی صاعقه یک سیستم اعلام حریق را با توجه به نوع تهدید صاعقه نشان می دهد.

نواحی بیرونی

LPZ 0A : ناحیه ای که درمعرض اصابت مستقیم صاعقه بوده و تحت میدان الکترومغناطیس صاعقه حداکثری می باشد. سیستم هایی مانند کابل های توسعه یافته خارج از ساختمان ممکن است در معرض جریان کامل صاعقه قرار بگیرند. LPZ 0B : ناحیه حفاظت شده در برابر برخوردهای مستقیم صاعقه، که در آن، گاها میدان الکترومغناطیسی صاعقه حداکثری حضور دارد. سیستم هایی مانند چراغ های هشدار دهنده یا آژیر ها ممکن است درمعرض بخشی از جریان های صاعقه قرار بگیرند.

نواحی داخلی

نواحی داخلی دربرابر برخورهای مستقیم صاعقه حفاظت شده و به صورت زیر طبقه بندی می شوند : LPZ 1 : منطقه ای که در آن جریان های ضربه ای توسط توزیع جریان و SPD ها در مرزهای ناحیه محدود می شود. شیلدهای حفاظتی ممکن است میدان الکترومغناطیسی صاعقه را کاهش دهد. هادی های حلقه با آشکارسازها اغلب در LPZ 1 نصب می شوند. LPZ 2 : ناحیه ای که در مقایسه با LPZ 1، در مقابل جریان های ضربه ای و میدان الکترومغناطیسی صاعقه محافظت می شود و بنابراین در معرض تداخل کمتر قرار می گیرد. LPZ 3 : ناحیه ای که نیازمند حداکثر حفاظت دربرابر اثرات برخورد صاعقه می باشد. سیستم های الکترونیکی ازجمله تابلوهای کنترل حریق اغلب در LPZ3 نصب می شوند. سرج ارسترها و اندازه شیلدینگ، جریان های صاعقه و میدان های الکترومغناطیسی را تا سطح قابل قبول برای سیستم تکنولوژی کاهش می دهد.