مطالب بر اساس برچسب:

بانک خازنی Low Voltage

تعداد بازدید: 86
بانک خازنی فشار ضعیف
  • بانک خازنی فشار ضعیف یا Low Voltage جهت اصلاح ضریب قدرت شبکه های فشار ضعیف استفاده می شوند. بانک های خازنی اتوماتیک ، دیواری ، با راکتور ، با کلید زنی سریع تحت پوشش این دسته قرار می گیرند.
  • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1