مطالب بر اساس برچسب:

برقگیر نوع 3

تعداد بازدید: 42
سرج ارستر کلاس D نوع III
  • به عنوان سومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و قادرند جریان 3kA با شکل موج 8/20μs را هدایت یا مسدود کنند و حداکثر سطح حفاظت مطابق استاندارد در این کلاس، 1/5kV است. این تجهیزات مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند .
  • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1