مطالب بر اساس برچسب:

خازن کتابی نوع 54

تعداد بازدید: 60
خازن های کتابی DC نوع 54
  • خازن های کتابی DC نوع 54 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و تا ظرفیت 640 میکروفاراد می باشند.
  • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1