مطالب بر اساس برچسب:

PVAJP 52-0,54/4000

تعداد بازدید: 64
خازن کتابی PVAJP 52-0,54/4000
  • خازن کتابی PVAJP 52-0,54/4000 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 540 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 4000 میکروفاراد می باشد.
  • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1