مطالب بر اساس برچسب:

PVAJP 5134-1,0/4200

تعداد بازدید: 41
خازن کتابی PVAJP 5134-1,0/4200
  • خازن کتابی PVAJP 5134-1,0/4200 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1000 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 4200 میکروفاراد می باشد.
  • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1