مطالب بر اساس برچسب:

PVAJP 51-1/3x500

تعداد بازدید: 38
خازن کتابی PVAJP 51-1/3x500
  • خازن کتابی PVAJP 51-1/3x500 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1000 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 1500 میکروفاراد می باشد.
  • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1