مطالب بر اساس برچسب:

سیم رابط

تعداد بازدید: 294
سیم رابط فیش نری
 • سیم رابط فیش نری,، در مدل MFK 04 /0.5، با قطر2.4 میلیمتر وسیم نمره 0.5، می باشد. سیم رابط فیش نری، در 5 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.
 • ادامه مطلب ...
سیم رابط یک متری
 • سیم رابط یک متری برق , در مدل MFK 15 /1/100، با قطر4 میلیمترو سیم نمره 1، می باشد. این سیم رابط در 10 رنگ مختلف عرضه می شود.
 • ادامه مطلب ...
سیم رابط برق
 • سیم رابط برق , در مدل MFK 15 /1/50، با طول 0.5 متر و قطر4 میلیمتر، با سیم نمره 1، می باشد. این سیم رابط در 10 رنگ مختلف عرضه می شود.
 • ادامه مطلب ...
رابط فیش موزی
 • سیم رابط فیش موزی , در مدل MFK 16 /1، با قطر4 میلیمتر وسیم نمره 1، می باشد. سیم رابط فیش موزی در 10 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.
 • ادامه مطلب ...
سیم رابط پراب دار
 • سیم رابط پراب دار, در مدل MFK 02 /0.5، با قطر2 میلیمتر وسیم نمره 0.5، می باشد. سیم رابط پراب دار، در 5 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.
 • ادامه مطلب ...
سیم رابط آزمایشگاه
 • سیم رابط آزمایشگاه,، در مدل MFK 11 /0.5، با قطر2 میلیمتر وسیم نمره 0.5، می باشد. سیم رابط آزمایشگاه,، در 5 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.
 • ادامه مطلب ...
سیم رابط بدون فیش محافظ
 • سیم رابط بدون فیش محافظ , در مدل MFK 15 /2.5، با قطر4 میلیمتر وسیم نمره 2.5، می باشد. این سیم رابط در 10 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.
 • ادامه مطلب ...
سیم رابط نمره 2.5
 • سیم رابط نمره 2.5 در مدل MFK 20 /2.5، با قطر4 میلیمتر می باشد و به صورت پارالل نیز می تواند متصل شود. این سیم رابط در 10 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.
 • ادامه مطلب ...
سیم رابط پراب
 • سیم رابط پراب، در مدل MFK 21 /2.5، با قطر4 میلیمتر وسیم نمره 2.5، می باشد. سیم رابط پراب ، در 10 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.
 • ادامه مطلب ...
سیم رابط نمره 1
 • سیم رابط نمره 1، در مدل MFK 09 /1، با قطر4 میلیمتر و روکش دو لایه PVC، می باشد. این سیم رابط، در 10 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.
 • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 3