برچسب های خازن 550 کیلو وار

برچسب ها

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6,3/550

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6,3/550 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 6.3 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 550 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6,6/550

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6,6/550 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 6.6 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 550 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات