مطالب بر اساس برچسب:

خازن گازی 4۰ کیلو وار

تعداد بازدید: 27
خازن گازی 40 کیلووار
  • خازن گازی CSADG 1-0,44/40 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 440 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 40 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ادامه مطلب ...
خازن گازی 40kvar-525 V
  • خازن گازی CSADG 3-0,525/40 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 525 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 40 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ادامه مطلب ...
خازن گازی 40kvar-690 V
  • خازن گازی CSADG 3-0,69/40 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 690 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 40 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ادامه مطلب ...
خازن خشک 400 ولت
  • خازن خشک 400 ولت CSADG 3-0,4/40 شرکت ZEZ Silko با عایق گازی ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 400 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 40 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1