مطالب بر اساس برچسب:

خازن گازی 3۰ کیلو وار

تعداد بازدید: 44
خازن گازی 30 کیلووار 440 ولت
  • خازن گازی CSADG 1-0,44/30 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 440 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 30 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ادامه مطلب ...
خازن گازی 30kvar-525 V
  • خازن گازی CSADG 3-0,525/30 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 525 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 30 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ادامه مطلب ...
خازن گازی 30kvar-690 V
  • خازن گازی CSADG 3-0,69/30 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 690 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 30 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ادامه مطلب ...
خازن MKP
  • خازن MKP گازی سیلندری CSADG 3-0,4/30 شرکت ZEZ Silko با عایق گازی ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 400 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 30 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1