مطالب بر اساس برچسب:

خازن خشک 20 کیلو وار

تعداد بازدید: 57
خازن خشک استوانه ای
  • خازن خشک استوانه ای گازی CSADG 1-0,4/20 شرکت ZEZ Silko با عایق گازی ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 400 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 20 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ادامه مطلب ...
خازن سیلندری 20 کیلووار
  • خازن سیلندری 20 کیلووار CSADG 1-0,44/20 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 440 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 20 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ادامه مطلب ...
خازن گازی 20kvar-525 V
  • خازن گازی CSADG 1-0,525/20 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 525 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 20 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ادامه مطلب ...
خازن گازی 20kvar-690 V
  • خازن گازی CSADG 1-0,69/20 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 690 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 20 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1