مطالب بر اساس برچسب:

ترانسدیوسر تپ چنجر

تعداد بازدید: 36
ترانسدیوسر تپ چنجر
  • این ترانسدیوسر برای تبدیل موقعیت تپ ترانسفورمرها به خروجی آنالوگ متناسب استفاده می شود . مقدار ورودی و رنج اندازه گیری با کمک PC و نرم افزارهای مربوطه برنامه ریزی می شوند . این دستگاه دارای یک کانال ورودی و دو خروجی مستقل می باشد .
  • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1