مطالب بر اساس برچسب:

میتر دیجیتال

تعداد بازدید: 367
میتر تابلویی دیجیتال
 • میترهای اندازه گیری دیجیتال برای قرائت مقادیر DC و AC پارامتر های جریان، ولتاژ، فرکانس، وات، وار،کسینوس فی (ضریب قدرت یا ضریب توان) و دمـا مورد استفاده قرار می گیرند. این میترها، مقادیر را بر روی سون سگمنت نمایش می دهند.
 • ادامه مطلب ...
میتر های دیجیتال DC
 • این میتر ها شامل ولتمتر دیجیتال DC، آمپرمتر دیجیتال DC، نمایشگر 20 -4 میلی آمپر، نمایشگر 20-0 میلی آمپر و نمایشگر 10-0 ولت می باشد.
 • ادامه مطلب ...
آمپرمتر DC
 • آمپرمتر/ولت متر دیجیتال تابلویی برای قرائت مقادیر DC مورد استفاده قرار می گیرند . این میترها ، در پنج سایز استاندارد 24x48 , 24x96 , 48x96 , 96x96 , 72x144 میلیمتر از سوی شرکت زیگلر ارائه شده است . که برای کاربردهای صنعتی طراحی شده اند و مقادیر را بر روی سون سگمنت نمایش می دهند .
 • ادامه مطلب ...
آمپرمتر
 • آمپرمتر تابلویی دیجیتال شرکت زیگلر که برای کاربرد های صنعتی ویا استفاده آزمایشگاهی به کار گرفته می شوند . برای قرائت مقادیر DC و AC پارامتر های جریان ، ولتاژ ، فرکانس مورد استفاده قرار می گیرند . این میترها ، مقادیر را بر روی سون سگمنت LED و یا LCD نمایش می دهند .
 • ادامه مطلب ...
میتر های دیجیتال AC
 • این میتر ها شامل ولتمتر دیجیتال AC ، آمپرمتر دیجیتال AC ، واتمتر دیجیتال AC و کسینوس فی متر دیجیتال می باشند .
 • ادامه مطلب ...
آمپرمتر / ولت متر دیجیتال AC
 • شامل آمپرمتر های دیجیتال و ولت متر های دیجیتال می باشد.
 • ادامه مطلب ...
آمپرمتر/ ولت متر تابلویی دیجیتال
 • آمپرمتر/ ولت متر تابلـویی دیجیتال AC شرکت زیگلر که در دو سایز استاندارد 48x96 , 96x96 ارائه گردیده است . برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی و استفاده های آزمایشگاهی , نمایش پارامترهای اندازه گیری شده AC طراحی شده است . این دستگاه قابل استفاده درسیستم شبکه تکفاز و سه فاز سه سیمه و چهار سیمه می باشد .
 • ادامه مطلب ...
آمپرمتر/ ولت متر قابل برنامه ریزی
 • آمپرمتر/ ولت متر تابلویی دیجیتال قابل برنامه ریزی شرکت زیگلر که در دو سایز استاندارد 48x96 , 96x96 ارائه گردیده است . برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی و استفاده های آزمایشگاهی , نمایش پارامترهای اندازه گیری شده AC طراحی شده است . این دستگاه قابل استفاده درسیستم شبکه تکفاز و سه فاز سه سیمه و چهار سیمه می باشد .
 • ادامه مطلب ...
فرکانس متر دیجیتال AC
 • جهت نمایش فرکانس شبکه متناوب یا AC از فرکانس متر استفاده می شود.
 • ادامه مطلب ...
فرکانس متر دیجیتال
 • فرکانس متر تابلویی دیجیتال شرکت زیگلر که در سایز 48x96 میلیمتر ارائه شده است . این دستگاه جهت کاربردهای صنعتی که نیاز به تنظیمات دقیق دارد , طراحی شده است . و جهت اندازه گیری در محدوده رنج فرکانس 500...12 هرتز استفاده می گردد .
 • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 5