مطالب بر اساس برچسب:

گیره نگهدارنده

تعداد بازدید: 35
گیره های نگهدارنده (بست)
  • بر روی تمام میترهای آنالوگ و دیجیتال دو عدد بست جهت نصب بر روی تابلو ارائه می گردد و در صورت نیاز بیشتر بست های اضافه نیز آماده تحویل می باشد.
  • ادامه مطلب ...
گیره های نگهدارنده (بست)
  • بر روی تمام میترهای آنالوگ و دیجیتال دو عدد بست جهت نصب بر روی تابلو ارائه می گردد و در صورت نیاز بیشتر بست های اضافه نیز آماده تحویل می باشد.
  • ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1