مطالب بر اساس برچسب:

EGS

تعداد بازدید: 0
پریز برق ارت دار
 • پریز برق ارت دار، با بکاربردن ترمینال بدون پیچ ، توانسته حفاظت را افزایش دهد.
 • ادامه مطلب ...
پریز برق با پین ارت
 • پریز برق با پین ارت، با بکاربردن ترمینال بدون پیچ ، توانسته حفاظت را افزایش دهد. این پریزدارای پین اتصال به زمین می باشد.
 • ادامه مطلب ...
پریز برق با حفاظت ویژه
 • پریز برق با حفاظت ویژه، برای برق دار کردن تجهیزاتی که از پین حفاظت مدل CST-SKS استفاده می کنند، به کار می رود.
 • ادامه مطلب ...
پریز برق سوئیسی
پریز برق دانمارکی
 • پریز برق دانمارکی ، مطابق با استاندارد دانمارک می باشد.
 • ادامه مطلب ...
پریز برق انگلیسی
 • پریز برق انگلیسی ، مطابق با استاندارد انگلستان می باشد.
 • ادامه مطلب ...
پریز ارت دار با اتصالات جانبی
 • پریز ارت دار با اتصالات جانبی، پریز برق 33 درجه با قابلیت اتصال سیم از طریق رابط می باشد.
 • ادامه مطلب ...
پریز پین دار با اتصالات جانبی
 • پریز پین دار با اتصالات جانبی، پریز برق 33 درجه با قابلیت اتصال سیم از طریق رابط می باشد.
 • ادامه مطلب ...
رابط های اتصالی
 • رابط های اتصالی، برای اتصال سیم به پریز و اتصال پریزها به همدیگر استفاده می شود.
 • ادامه مطلب ...
لوازم جانبی پریز
صفحه 1 از 6