شرکت Megacon

کشور: نروژسال تاسیس: 1974

شرکت مگاکن (Megacon) در سال 1974 توسط Asbjørn Geber در شهر برگن واقع در کشور نروژ تاسیس شده است.امروزه مگاکن Megacon گروهی بین المللی متشکل از شرکت های متعلق و وابسته می باشد که تجربیات و دانش فنی و تجاری آنها را برای تولید محصولات خلاقانه در کنار یکدیگر جمع کرده است. محصولات این شرکت شامل: 1-مونیتورینگ عایقی (Insulation Monitoring) 1-1-محافظ Guards AC ) AC) 2-1- ترانسدیوسر Transducers AC ) AC) 3-1- رله های تریپ Trip Relays AC ) AC) 4-1-محافظ Guards DC ) DC) 5-1-رله های تریپ Trip Relays Live DC ) Live DC) 6-1-رله های تریپ Trip Relays Non-Live DC ) Non-Live DC) 7-1-آداپتورهای AC فشار قوی (High Voltage AC Adaptors) 2-مانیتورینگ ارت فالت (Earth Fault Monitoring) 1-2- مانیتورینگ جریان نشتی زمین (Earth Fault Monitoring) 2-2- محافظ AC ارت فالت (Earth Fault Guards AC) 3-2- رله های تریپ AC ارت فالت (Earth Fault Trip Relays AC) 4-2- نشان دهنده ارت فالت (Earth Fault Indicator) 5-2- ترانسفورماتورهای IGTx & IGRx 6-2- ماژول امپدانس (Impedance Module) 3-حفاظت ارت فالت (Earth Fault Protection) 1-3- حفاظت AC ارت فالت (Earth Fault Protection AC) 4-کنترلرها و محافظ ها (Controllers and Guards) 1-4- محافظ اکتیو توان (Controllers and Guards) 2-4- محافظ راکتیو توان (Reactive Power Guards) 3-4- کنترلرهای آنالوگ (Analouge Controllers) 5-محافظ AC جریان (Current Guards AC) 1-5- محافظ جریان تک فاز (Single Phase Current Guards) 2-5-محافظ جریان سه فاز (Three Phase Current Guards) 3-5- محافظ تفاضلی جریان (Current Differential Guards) 4-5- محافظ عدم تعادل جریان (Current Imbalance Guards) 6-حفاظت ژنراتور (Generator Protection) 1-6- KEC115/6/7x - KCC115/6/7x 2-6-KPW17x - KCW17x 3-6-KPVA17x - KCVA17x 4-6-MAG10x 5-6-KPC112x - KCC112x 6-6-TSU17x 7-کنترل ژنراتور (Generator Controls) 1-7-کنترلرهای ژنراتور (Generator Controllers) 2-7- پتانسیومترهای الکترونیکی (Electronic Potentiometers) 8-سنکرون کننده ها (Synchronisers) 1-8- سنکرون سازی SECTOR 2-8-سنکرون سازی SPOT ON 3-8-کوپلر باسبار/ ژنراتور (Bus/Gen Coupler) 4-8- نمایشگرهای سنکرون سازی (Synchronisation Indicators) 5-8-مقایسه کننده ولتاژی (Voltage Comparator) 9-محافظ ولتاژ و فرکانس (Freq. & Voltage Guards) 1-9- فرکانس و ولتاژ ترکیب شده (Combined Freq. & Volt. G.) 2-9-محافظ فرکانس (Frequency Guards) 3-9-محافظ ولتاژ (Voltage Guards) 10-کنترل توالی فاز (Phase Sequence Control) 1-10-محافظ مانیتورینگ فاز (Phase Monitoring Guards) 2-10-رله توالی فاز (Phase Sequence Relays) 11- حفاظت LOM یا (Loss of Mains Protection) 1-11- تک فاز (Single Phase) 2-11- سه فاز سه سیمه (Three Phase 3-wire) 3-11-سه فاز چهار سیمه (Three phase 4-wire) 4-11-واحدهای برنامه نویس (Programmer Units) 12-ترانسدیوسرهای اندازه گیری (Measuring Transducers) 1-12-ترانسدیوسر جریان (Current Transducers) 2-12-ترانسدیوسر فرکانس (Frequency Transducers) 3-12-ترانسدیوسر وات و وار (kW and kVAr Transducers) 4-12-ترانسدیوسر ولتاژ (Voltage Transducers) 5-12-ایزولاتور سیگنال (Signal Isolator) 13-محافظ دما (Temperature Guards) 1-13-محافظ دما تک کانال (1 Ch. Temperature Guard) 2-13-محافظ دما سه کانال (3 Ch. Temperature Guard) 3-13-رله دما (Temperature Relay) 14-ترانس جریان (Current Transformers) 1-14-حفاظت و اندازه گیری (Measurement and Protection) 15-تجهیزات تابلو (Panel Instruments) 1-15-آمپرمترها (Ammeters) 2-15-فرکانس مترها (Frequency Meters) 3-15-وات متر و وار متر (kW and kVAr Meters) 4-15-تجهیزات چندکاربره (Multi Instrument) 5-15-نشان دهنده توالی فاز (Phase Sequence Indicators) 6-15- ولت مترها (Voltmeteres) 16-سوئیچ ها (Switches) 17-شنت ها (Shunts) 18-تجهیزات تست و توان (Power & Test Equipment) 1-18-شبیه ساز تست توان (Power Test Simulator) 2-18-آشکارساز نشت جریان (Earth Leakage Detector) 19-نقطه شبنم و رطوبت سنج (Dewpoint & Hygrometers) 1-19-آنالایزرهای ولتاژ (Portable Analysers) 2-19-آنالایزر تک کانال (Single Channel Analysers) 3-19- ترانسمیتر نقطه شبنم (Dewpoint Transmitters) شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت مگاکن (Megacon) ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع تجهیزات تابلو ، تجهیزات تست و توان، رله ها و محافظ های ولتاژی و جریانی و... فعالیت دارد .

محصولات Megacon

محافظ ارت فالت

دستگاه KPC105 جریان نشتی را در شبکه های زمین شده نشان می دهد و حفاظت ارت فالت را انجام می دهد. ورودی های این دستگاه در مقابل جریان های زیاد حفاظت شده است.

مشاهده جزئیات

محافظ نشت جریان زمین تابلویی

محافظ نشت جریان زمین تابلویی KPM162x (تک کانال) و KPM362x (سه کانال) سطح جریان نشتی جریان بین شبکه زمین شده (شبکه TN) یا شبکه زمین نشده (شبکه IT) و زمین حفاظتی را نشان میدهد. این تجهیز را می توان به منظور تشخیص جریان نشتی محدود شده یا محدود نشده استفاده نمود.

مشاهده جزئیات

نمایشگر فاز ارت فالت

نمایشگر فاز ارت فالت مدل ELU96N3 شرکت مگاکن برای ارتباط با دستگاه محافظ عایقی KPM16x طراحی شده است.

مشاهده جزئیات

حفاظت ارت فالت

حفاظت ارت فالت KPV12E سطح عایقی شبکه های فعال AC را در دو سطح کنترل می کند. این تجهیز با تشخیص جابجایی ولتاژ بین نول منبع تغذیه سیستم و زمین حفاظتی (PE) حفاظت را انجام می دهد.

مشاهده جزئیات

حفاظت جریان نشتی زمین

حفاظت جریان نشتی زمین KPV14E ، رله تریپ سه ناحیه ای(دو سطح) مناسب جهت اتصال به شبکه های مثلث باز (open-delta) می باشد. این تجهیز تغییرات ولتاژ نوترال شبکه های زمین نشده که در اثر شکست عایقی رخ می دهد را تشخیص می دهد.

مشاهده جزئیات

حفاظت جریان دیفرانسیلی ژنراتور

حفاظت جریان دیفرانسیلی ژنراتور مدل KPC112x حفاظت داخلی (استاتور) ژنراتورهای AC در برابر خطاهای سیم پیچی و فاز و زمین را فراهم می نماید.این تجهیز در لحظه مشکلات عایقی، جرقه رسوبات کربنی و آلودگی را تشخیص می دهد.

مشاهده جزئیات

مانیتورینگ ارت فالت AC

مانیتورینگ ارت فالت ISOPAK1 ، نشتی جریان زمین در شبکه های 50 و 60 هرتز فعال را مشخص می نماید. عملکرد هوشمند این مانیتورینگ بالاترین سطح خطر را در سیستم مشخص می کند و در شرایطی که خطر قریب الوقوع در حال رخ دادن باشد به اپراتور آلارم خواهد داد.مانیتورینگ ارت فالت ISOPAK1xx را می توان برای شبکه های تک فاز زمین شده و زمین نشده، سه فاز AC سه سیم و چهار سیم استفاده نمود.

مشاهده جزئیات

مانیتورینگ ارت فالت DC

مانیتورینگ ارت فالت DC سری ISOPAK2xx سطح و محل مشخص نشتی جریان را در باتری های فعال و یا شبکه های پشتیبان DC مشخص خواهد نمود. عملکرد هوشمند این مانیتورینگ بالاترین سطح خطر را در سیستم مشخص می کند و در شرایطی که خطر قریب الوقوع در حال رخ دادن باشد به اپراتور آلارم خواهد داد. ارت فالت زمانی افزایش می یابد که سطح عایقی کاهش یافته و جریان باقیمانده از طریق اتصالت شبکه به زمین جریان می یابد.

مشاهده جزئیات

میتر شبکه زمین شده

دستگاه KPC105 نشتی جریان را در شبکه زمین شده نشان می دهد و حفاظت ارت فالت را انجام می دهد. ابزار اندازه گیری ورودی های این دستگاه در مقابل جریان هایی با مقدار بالا حفاظت شده است.

مشاهده جزئیات

محافظ ارت فالت سه کاناله

محافظ ارت فالت KCM63 جریان نشتی را تا سه کانال بین شبکه زمین شده (شبکه TN) یا شبکه زمین نشده (شبکه IT) و زمین حفاظتی را نشان می دهد. این تجهیز را می توان به منظور تشخیص جریان نشتی محدود شده یا محدود نشده استفاده نمود. در این محصول یک رله مجزا برای آلارم یا تریپ بریکر استفاده شده است.

مشاهده جزئیات

رله تریپ جریان نشتی

رله تریپ جریان نشتی مدل KMR162B سطح عایقی را برای شبکه های زمین شده AC بر مبنای میلی آمپر اندازه گیری میکند. البته میتوان از این رله در شبکه های زمین نشده ( IT) با بکار گیری ماژول مقاومت ثابت MML1501 استفاده نمود.

مشاهده جزئیات

ماژول مقاومت ارت فالت

ماژول مقاومت ارت فالت MML15xx در شبکه های زمین نشده (IT Network) یک جریان نشتی نرمال ایجاد می کند.

مشاهده جزئیات