رله های تک منظوره DEIF محصولی از کمپانی دیف کشور دانمارک ، شامل رله های حفاظتی ولتاژ ، فرکانس ، اتصال کوتاه ، اضافه جریان ، خطای زمین استاتور ، رله های پیشرفته و...در انواع و مدل های مختلف می شود. مشخصات فنی ، کاربردها و خصوصیات هریک به تفضیل و جداگانه در بخش محصولات جهت انتخاب صحیح و متناسب با نیاز توضیح داده شده است. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت دیف DEIF در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی شامل انواع محصولات رله های تک منظوره DEIF فعالیت دارد .

تعداد بازدید: 302

محصولات
 • مدل: MDR-2
 • کد سفارش: MDR-2 No :2912500020-xx
 • شرکت سازنده: DEIF
 • کشور سازنده: دانمارک
 • رله حفاظت دیفرانسیلی محصول شرکت دیف DEIF ، واحد حفاظتی بر اساس کنترل میکروپروسسوری بوده و جهت مانیتورینگ جریان تفاضلی (دیفرانسیلی) موتورها و ژنراتورهای سنکرون و آسنکرون مورد استفاده قرار می گیرد. رله حفاظت دیفرانسیلی با استفاده از ترانس جریان قادر به اندازه گیری جریان هر فاز می باشد. ترانس جریان محدوده یا منطقه حفاظتی رله را تعیین کرده و هرگونه تخطی از مرزهای این نواحی ( مانند خطای اتصال کوتاه دو فاز و سه فاز و یا نشتی زمین) به صورت خطای Id تشخیص داده شده و موجب ایجاد آلارم و تریپ رله خواهد شد. همچنین منحنی های جبرانسازی دینامیکی رله حفاظت دیفرانسیلی مدل MDR-2 جهت تریپ و آلارم اخطار ،توسط کاربر تعریف می گردد.

 • مدل: RMV-112D , RMV-122D , RMV-132D , RMV-142D
 • کد سفارش: RMV-1xxD No: 2913210yyy-zz
 • شرکت سازنده: DEIF
 • کشور سازنده: دانمارک
 • رله ولتاژی محصول شرکت دیف DEIF ، مدل های RMV-112D ، RMV-122D ، RMV-132D و RMV-142D قسمتی از سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور شرکت دیف در تاسیسات دریایی و زمینی می باشد. همچنین RMV-142D جهت اندازه گیری ولتاژ در سیستم تک فاز مورد استفاده قرار می گیرد. رله ولتاژی جهت حفاظت از ژنراتورها ، موتورها و ترانسفورماتورها در برابر اغتشاشات ولتاژ در سیستم اعمال می گردند.

 • مدل: RMF-112D
 • کد سفارش: RMF-112D No :2913360120-xx
 • شرکت سازنده: DEIF
 • کشور سازنده: دانمارک
 • رله فرکانسی محصول شرکت دیف DEIF ، نوع RMF-112D کاربرد under-frequency و over-frequency را به صورت ترکیبی داشته و از سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور شرکت دیف می باشد. رله فرکانسی دارای تاییدیه های تخصصی انجمن ها و استانداردهای بین المللی می باشد و برای تاسیسات دریایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. رله فرکانسی در شبکه به منظور مقابله با شرایط under-frequency و over-frequency و نظارت بر فرکانس سیستم سه فاز و تک فاز اعمال می گردد.

 • مدل: RMC-111D, RMC-122D, RMC-132D
 • کد سفارش: RMC-1xxD No:2913160yyy-zz
 • شرکت سازنده: DEIF
 • کشور سازنده: دانمارک
 • رله اتصال کوتاه محصول دیف DEIF مدل های RMC-111D ، RMC-122D و RMC-132D از سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور شرکت دیف می باشند. این رله ها مناسب برای کاربردهای تاسیسات دریایی و زمینی هستند. همچنین رله دیفرانسیلی جریان مدل RMC-132 D نیز موجود می باشد که در بخش محصولات آمده است.

 • مدل: RMC-131D
 • کد سفارش: RMC-131D No:2913160660-xx
 • شرکت سازنده: DEIF
 • کشور سازنده: دانمارک
 • رله دیفرانسیلی جریان محصول شرکت دیف مدل RMC-132D ، جزو سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتورDEIF می باشد که عمدتا جهت تاسیسات دریایی طراحی گردیده است. رله دیفرانسیلی جریان دارای تاییدیه های لازم از مجامع تخصصی و استاندارد سازی بین المللی بوده و جهت حفاظت ژنراتور در شبکه سه فاز در مقابل به عنوان مثال جریان نشتی کاربرد دارد.

 • مدل: RMC-142D
 • کد سفارش: RMC-142D No:2913160760-xx
 • شرکت سازنده: DEIF
 • کشور سازنده: دانمارک
 • رله خطای زمین استاتور محصول شرکت دیف مدل RMC-142D ، جزو سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتورDEIF می باشد که عمدتا جهت تاسیسات زمینی طراحی گردیده است.رله خطای زمین استاتور دارای استاندارد اروپایی CE بوده و جهت حفاظت از منبع ولتاژ و شبکه های بار در مقابل زمین شدن یا سیستم زمین مقاومت پایین به کاربرده می شود.

 • مدل: LMR-111D
 • کد سفارش: LMR-111D No : 2913410060-xx
 • شرکت سازنده: DEIF
 • کشور سازنده: دانمارک
 • رله حفاظت ژنراتور محصول شرکت دیف DEIF مدل LMR-111D ، از سری محصولات رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور این شرکت می باشد. به وجود آمدن یک خطا در تجهیزات اصلی شبکه انتقال قدرت ، باعث قطعی در یک نقطه غیر مشخص در شبکه شده که موجب تغییرات شدید در فرکانس ژنراتور (یا جا به جایی برداری) می گردد. در این شرایط یک سیگنال جهت باز شدن مدار شکن اصلی صادر می گردد تا ژنراتور را در برابر صدمات و اتصال مجدد اتوماتیک به شبکه ولتاژ بالا محافظت نماید.

 • مدل: LMR-122D
 • کد سفارش: LMR-122D No : 2913410560 -xx
 • شرکت سازنده: DEIF
 • کشور سازنده: دانمارک
 • رله حفاظتی دیف محصول شرکت دیف DEIF مدل LMR-122D ، از سری محصولات رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور این شرکت می باشد. به وجود آمدن یک خطا در تجهیزات اصلی شبکه انتقال قدرت ، باعث قطعی در یک نقطه غیر مشخص در شبکه شده که موجب تغییرات شدید در فرکانس ژنراتور (یا جا به جایی برداری) می گردد. در این شرایط یک سیگنال جهت باز شدن مدار شکن اصلی صادر می گردد تا ژنراتور را در برابر صدمات و اتصال مجدد اتوماتیک به شبکه ولتاژ بالا محافظت نماید.

 • مدل: RMP-111D
 • کد سفارش: RMP-111D No: 2913310060-xx
 • شرکت سازنده: DEIF
 • کشور سازنده: دانمارک
 • رله اضافه بار محصول شرکت DEIF مدل RMP-111D ، از سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور این شرکت بوده که جهت کاربردهای هر دو تاسیسات دریایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین رله های توان معکوس RMP-121D و رله ترکیبی توان معکوس و اضافه بار RMP-112D نیز ارایه گردیده است که در بخش محصولات هر یک جداگانه آمده است. رله اضافه بار دارای تاییدیه های مجامع تخصصی و استاندارد سازی بین المللی می باشد که جهت حفاظت محرک اولیه ژنراتور (prime mover) در مقابل اضافه بار مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از رله اضافه جریان مخصوصا در مواقعی کاربرد دارد که اندازه و ظرفیت محرک اولیه در مقایسه با ژنراتور AC کوچک باشد.

 • مدل: RMP-112D
 • کد سفارش: RMP-112D No: 2913310120-xx
 • شرکت سازنده: DEIF
 • کشور سازنده: دانمارک
 • رله توان معکوس محصول شرکت DEIF مدل RMP-112D ، از سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور این شرکت بوده که جهت کاربردهای هر دو تاسیسات دریایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین رله های اضافه بار RMP-111D نیز ارایه گردیده است که در بخش محصولات هر یک جداگانه آمده است. رله توان معکوس دارای تاییدیه های مجامع تخصصی و استاندارد سازی بین المللی می باشد که جهت حفاظت محرک اولیه ژنراتور (prime mover) در مقابل اضافه بار و حفاظت در برابر توان معکوس برگشتی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از رله توان معکوس مخصوصا در مواقعی کاربرد دارد که اندازه و ظرفیت محرک اولیه در مقایسه با ژنراتور AC کوچک باشد. در واقع رله توان معکوس با نظارت بر توان معکوس ، از تبدیل عملکرد ژنراتوری به موتوری در ژنراتورهای موازی جلوگیری می نماید. همزمان با نظارت بر توان معکوس این اطمینان وجود دارد که ژنراتور به شبکه متصل خواهد ماند و اضافه بار بر روی محرک اولیه باعث جدا شدن آن نخواهد شد.

 • مدل: RMP-121D
 • کد سفارش: RMP-121D No:2913310520-xx
 • شرکت سازنده: DEIF
 • کشور سازنده: دانمارک
 • رله توان معکوس دیف محصول شرکت DEIF مدل RMP-121D ، از سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور این شرکت بوده که جهت کاربردهای هر دو تاسیسات دریایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. رله حفاظتی توان معکوس از ژنراتور موازی با دیگر ژنراتورها ، در مقابل عملکرد موتوری محافظت نموده و در مواقعی که گشتاور محرک اولیه از دست برود و ژنراتور متصل به شبکه باقی بماند ، از محرک اولیه در برابر اضافه بار محافظت خواهد نمود. همچنین رله توان معکوس دیف از ژنراتور در مقابل توان معکوس ناشی از افزایش توان دیگر ژنراتورهای متصل به شبکه جلوگیری می نماید.

 • مدل: RMQ-111D , RMQ-121D
 • کد سفارش: RMQ-1xxD , No: 2913320yyy-zz
 • شرکت سازنده: DEIF
 • کشور سازنده: دانمارک
 • رله تحریک ژنراتور مدل زیر تحریک RMQ-111D و فوق تحریک RMQ-121D محصول شرکت دیف ، جزو سری محصولات حفاظتی و کنترلی ژنراتور این شرکت می باشند. این رله ها دارای تاییدیه های بین المللی از مجامع تخصصی بوده و جهت کاربردهای دریایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرند.

صفحه 1 از 1