خازن های سیلندری DC جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، سرج ها و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی می باشد. این خازن های خود ترمیم در محفظه آلومینیومی سیلندری که با روغن گیاهی(رزین، مواد جامد) که غیر سمی و دوستدار محیط زیست می باشد پر شده اند.محفظه خازن های سیلندری به قطع کننده اضافه فشار و کلمپ اتصال M12 ، که معمولا برای حفاظت هادی اتصال به کار برده می شود، مجهز می باشد.این خازن ها از عایق MKP (فیلم پلی پروپیلن متالیزه خشک و پر شده با ژل)بهمراه رزین پلی‌ یورتان UL-94,V0, PCB بدون هالوژن می باشند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) داراینمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره وپخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های فیلترینگ DC مانندخازن های سیلندری DC فعالیت دارد.

تعداد بازدید: 628

محصولات
 • مدل: PVAJP
 • کد سفارش: PVAJP 24-0,8/500
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن سیلندری PVAJP 24-0,8/500 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 800 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 500 میکروفاراد می باشد.

 • مدل: PVAJP
 • کد سفارش: PVAJP 24-0,8/500 R45
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن سیلندری PVAJP 24-0,8/500 R45 جهت استفاده در الکترونیک قدرت در سطح ولتاژ 800 ولت با ظرفیت 500 میکروفاراد استفاده می شود.

 • مدل: PVAJP
 • کد سفارش: PVAJP 24-0,9/200
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن سیلندری PVAJP 24-0,9/200 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 900 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 200 میکروفاراد می باشد.

 • مدل: PVAJP
 • کد سفارش: PVAJP 24-0,92/450 R45
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن سیلندری PVAJP 24-0,92/450 R45 جهت استفاده در الکترونیک قدرت در سطح ولتاژ 920 ولت با ظرفیت 450 میکروفاراد استفاده می شود.

 • مدل: PVAJP
 • کد سفارش: PVAJP 24-1/500 R45
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن سیلندری PVAJP 24-1/500 R45 جهت استفاده در الکترونیک قدرت در سطح ولتاژ 1000 ولت با ظرفیت 500 میکروفاراد استفاده می شود.

 • مدل: PVAJP
 • کد سفارش: PVAJP 24-1,1/330
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/330 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 330 میکروفاراد می باشد.

 • مدل: PVAJP
 • کد سفارش: PVAJP 24-1,1/400
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/400 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 400 میکروفاراد می باشد.

 • مدل: PVAJP
 • کد سفارش: PVAJP 24-1,1/415
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/415 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 415 میکروفاراد می باشد.

 • مدل: PVAJP
 • کد سفارش: PVAJP 24-1,1/415 R45
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/415 R45 جهت استفاده در الکترونیک قدرت در سطح ولتاژ 1100 ولت با ظرفیت 415 میکروفاراد استفاده می شود.

 • مدل: PVAJP
 • کد سفارش: PVAJP 24-1,1/450 R45
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/450 R45 جهت استفاده در الکترونیک قدرت در سطح ولتاژ 1100 ولت با ظرفیت 450 میکروفاراد استفاده می شود.

 • مدل: PVAJP
 • کد سفارش: PVAJP 24-1,1/680
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/680 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 680 میکروفاراد می باشد.

 • مدل: PVAJP
 • کد سفارش: PVAJP 24-1,2/100
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن سیلندری PVAJP 24-1,2/100 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1200 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 100 میکروفاراد می باشد.

صفحه 1 از 2