اندازه گیری رطوبت JUMO

تعداد بازدید : 663
اندازه گیری رطوبت JUMO

دستگاه های رطوبت سنج، جهت اندازه گیری رطوبت در اغلب شرایط هوایی و تهویه ای طراحی شده است. سنسورهای رطوبت، مقدار رطوبت را به صورت نسبی اندازه گیری می کنند و متناسب با آن یک سیگنال آنالوگ به صورت استاندارد جریان و یا به صورت استاندارد سیگنال تولید می کنند. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری رطوبت فعالیت دارد.

محصولات

سنسور رطوبت جومو t90.7020

Hygro and Hygrothermo Transducers (capacitive) for climatic applications

مشاهده جزئیات

سنسور رطوبت جومو t90.7021

Hygro Transducer or Hygrothermal Transducer and CO2 Measuring Probe for Climate Monitoring

مشاهده جزئیات

سنسور رطوبت جومو t90.7023

Humidity and temperature transducers for industrial applications

مشاهده جزئیات

سنسور رطوبت t90.7025 JUMO

Intrinsically Safe Industrial Measuring Probes for Humidity, Temperature, and Derived Variables

مشاهده جزئیات

سنسور رطوبت t90.7027 JUMO

Capacitive hygrothermal transducers with intelligent interchangeable probes

مشاهده جزئیات

سنسور رطوبت t90.7031 JUMO

Hygro/hygrothermal transducers (hygrometric)

مشاهده جزئیات