bornica

نویسنده: تاریخ: 1395/05/14 تعداد بازدید: 91 بار

bornica in fact is wrong type of bornika or borna niroo karan company please attention anothe domains that are using bornica name all of them are fake and only true address is bornika with K tages: bornica, bornica company, borna niroo karan, bornica

مشاهده متن کامل

bornica

نویسنده: تاریخ: 1395/05/13 تعداد بازدید: 95 بار

bornica در حقیقت اشتباه نوشتاری شرکت برنیکا یا برنا نیرو کاران یا bornika می باشدکه متاسفانه برخی مشتریان به اشتباه بجای حرف K از حرف C استفاده می کنند. جالب اینجاست که برخی از سودجویان از بزرگی نام برنیکا سوء استفاده نموده اند و دامین هایی با نام جعلی Bornica به ثبت رسانده اند تا مشتریان ما به اشتباه به سایت آن ها هدایت شوند.از کلیه دوستان و هم ...

مشاهده متن کامل

موجودی انبار رله های کمکی relpol تکمیل شد

نویسنده: تاریخ: 1395/01/15 تعداد بازدید: 134 بار

موجودی انبار رله های کمکی relpol تکمیل شد

مشاهده متن کامل