توصیه های ایمنی در ماه محرم

تعداد بازدید: 78

به منظور حفظ جان عزاداران حسینی در ماه محرم رعایت نکات زیر الزامی است مراقب برخورد تاج علم های عزاداری با شبکه های برق باشید

هنگام حرکت دادن پرچم های عزاداری مراقب برخورد آنها با شبکه های برق باشید

برچسب ها