مرگ 300 گوزن بر اثر صاعقهتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

بر اثر برخورد صاعقه با گله گوزن ها در ارتفاعات گراویدای نروژ، بیش از 300 گوزن تلف شدند.