ساختن موتور با باتری و آهنرباتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

درست کردن موتور الکتریکی با باتری سیم و اهن ربا