قویترین جریان الکتریکی در دنیاتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

قویترین جریان الکتریکی دردنیا مربوط به فوران سیاهچاله های ابرپرجرم و تشعشعات ذرات باردار است که تنها در یک هزارم (0.001) ثانیه اونها می توانند نیروی برق بشر را برای 20 تریلیون سال آینده تامین کنند.